Valintaopas

Näin valitset golfmailat

Yleistä golfmailoista

Luokka

Mailat

Käyttö

Draiveri

Puu-1

Pitkät avaukset

Väyläpuut

Puut 2-5

Avaukset ja väylälyönnit

Rautamailat

Raudat 3-9

Avaukset ja väylälyönnit

Wedget

PW, SW, GW & AW

Lähipeli ja bunkkerit

Hybridit

Hybridi 1-5

Avaukset ja väylälyönnit

Putteri

Putteri

Puttaaminen

 • Golfissa, kuten esimerkiksi jääkiekossakin, on mailoja molemmille kätisyyksille. Right (oikea käsi alempana) ja left (vasen käsi alempana). Rightin puolen mailat ovat golfissa yleisin kätisyys.
 • Golfmailojen valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota mailojen pelattavuuteen.  Aloittelijoille ja vähän pelaaville yleensä valintana on ns. helpommat, kehäpainoiset rautamailat.
 • Rautamailat ostetaan usein pakettina, joka sisältää yleensä raudat 4-9.
 • Draiverit, puu- ja hybridimailat sekä wedget ostetaan yksittäisinä kappaleina.
 • Golfpelaajalla saa olla pelatessaan mukana 14 mailaa, jotka voi valita omien mieltymysten mukaan.
 • Golfmailojen hintoihin vaikuttavat mailojen materiaalit sekä ominaisuudet.

Draiveri - Pitkät avaukset

 • Draiveri on golfpelaajan pitkäkantoisin maila ja sen tunnistaa suuresta mailanpäästään.
 • Draiverin hintaan vaikuttaa mailan ominaisuudet sekä siinä käytetyt materiaalit.
 • Yleisesti suositeltava varren jäykkyys on Regular.
 • 10-11° nostokulma sopii hyvin suurimmalle osalle pelaajista.

Varsi

Varren jäykkyys

Kenelle?

Light

Löysä

Hitaalle svingille

Regular

Keskijäykkä

Soveltuu useimmille pelaajille

Stiff

Jäykkä

Nopealle svingille

 Väyläpuut - Avaukset ja väylälyönnit

 • Väyläpuumailat soveltuvat pitkiin tai keskipitkiin lyönteihin, joten niillä voidaan lyödä avaus- tai väylälyöntejä.
 • Väyläpuumailaa valitessa kannattaa miettiä millaisen lapakulman tarvitsee. Suuremmalla lapakulmalla varustettu maila on helpompi lyödä, mutta lyönnin kantavuus on heikompi.
 • Puumailan hintaan vaikuttaa hyvin paljon käytetyt materiaalit. Yleisin mailanpää on valmistettu teräksestä, ja se soveltuu suurimmalle osalle pelaajista. Huippumailat valmistetaan titaanista tai komposiitista.
Maila

Nostokulma

Arvioitu lyöntipituus

Puu-3

15-16°

170-220m

Puu-4

16-18°

160-200m

Puu-5

18-21°

150-180m

 

 

 

 

 

 

 

 

Rautamailat - Avaukset ja väylälyönnit

 • Rautamailat ovat golfpelaajan perustyökaluja.
 • Mitä pienempi rautamailan numero on, sitä pidemmälle sillä lyöty pallo lentää.
 • Rautamailoja valitessa tulee miettiä varren jäykkyyttä ja materiaalia sekä mailanpään ominaisuuksia.
 • Grafittivarret ovat kevyempiä, mutta kalliimpia kuin teräsvarret. Yleisesti sopiva varrenjäykkyys on regular. Grafiittivarsilla saadaan myös yleensä hieman lyöntipituutta lisää.

Varsi

Varren jäykkyys

Kenelle?

Light

Löysä

Hitaalle svingille, naiset, nuoret ja seniorit

Regular

Keskijäykkä

Normaalille svingille, soveltuu useimmille pelaajille

Stiff

Jäykkä

Nopealle svingille

Wedget - Lähipeli sekä bunkkerit

 • Wedget ovat tarkoitettu lähipeliin. Suuri nostokulma mahdollistaa tarkat, joskin lyhyet lyönnit.
 • Pitching Wedge ja Sand Wedge (hiekkaestemaila) ovat golfpelaajan yleisimmät wedget ja ne sisältyvät useimpiin rautasetteihin.
 • Wedge tulee valita mailanpään nostokulman perusteella, omia tarpeita vastaamaan.
 • Mailoissa käytetyt materiaalit vaihtelevat ja wedgejen hinnat muodostuvat mailoissa käytettyjen materiaalien sekä ominaisuuksien mukaan.

Wedge

Nostokulma

Arvioitu lyöntipituus

PW -

Pitching Wedge

46-50°

90-115m

GW/AW -

Gap tai Approach Wedge

50-55°

80-100m

SW -

Sand Wedge

54-58°

60-80m

LW -

Lob Wedge

60-64°

30-60m

Hybridit - Avaukset ja väylälyönnit

 • Hybridi on puu- ja rautamailan risteytys, ja se on nykyään lähes korvannut vaikealyöntiset rauta-1 ja -2 -mailat.
 • Hybridi on monipuolinen maila, ja se soveltuu erityisesti pitkiin väylälyönteihin.
 • Hybidimailan valinnassa kannattaa miettiä varren jäykkyyttä sekä nostokulmaa.
 • Mailanpäässä lukee usein sen rautamailan numero, jonka hybridi korvaa.
 • Hybridimailan hintaan vaikuttavat siinä käytetyt materiaalit sekä mailan ominaisuudet.

Nostokulma

Korvattava rautamaila

14-16°

1

17-19°

2

19-21°

3

22-23°

4

 Putterit - Puttaaminen

 • Putterin valintaan ei ole mitään yleisohjetta, vaan jokainen pelaaja valitsee itseään miellyttävän putterin.
 • Nykyään melkein kaikkien putterien varsi on muotoiltu siten, että varren liitoskohta on mailanpään lyöntipinnan etupuolella. Varsi voi olla myös täysin suora.
 • Puttereiden lyöntipinnoissa on suuria eroja. Lyöntipinta voi olla terästä, alumiinia, nikkeliä, kuparia tai jopa kumia. Eri materiaalit tuottavat erilaisen lyöntituntuman.
 • Puttereiden hintoihin vaikuttavat mm. niissä käytetyt materiaalit.