Budget sport -verkkokaupan Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste 


1. Rekisterinpitäjä 
Nimi: Intersport Finland Oy/Budget Sport 
Yhteystiedot: Malminkartanonkuja 4, 00390 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 
Heikki Seppänen
p. 010 53 43

3. Rekisterin nimi 
Budget Sport -asiakas- ja -markkinointirekisteri - Suomi.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Asiakkaan tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän lisäksi K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaisten tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän lisäksi K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Budget Sport käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan kehittämiseen ja kohdentamiseen. Tietoja käytetään myös tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
1. Asiakkaan sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, K-Plussa-kortin numero, sukupuoli, asiakasta kiinnostavat urheilu- ja vapaa-ajan lajit sekä Budget Sport -asiointikauppa. Mahdollinen kielto lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia. Mahdolliset sähköisen suoramarkkinoinnin luvat. Budgetsport.fi-palveluun rekisteröityneen asiakkaan tunnistamistieto (käyttäjätunnus).
2. Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja/tai asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista, eli silloin kun asiakas
1) luo verkkotunnukset verkkokauppaan;
2) tilaa tuotteita verkkokaupasta;
3) antaa suoramarkkinointiluvan tai
4) osallistuu Budget Sportin järjestämään kilpailuun.
Tietolähteenä voidaan käyttää myös muiden K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten rekistereitä. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän lisäksi K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän lisäksi K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa tietoja yksittäistapauksissa asiakkaan luotonantajakseen valitsemalle rahoittajalle rahoituspäätöksen tekemistä varten. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Asiakas- ja markkinointirekisteriä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.