Arvonnan tietosuojaseloste

Sisällysluettelo

1. Rekisterinpitäjä

2. Mitä tietoja käsittelemme?

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

4. Säilytysaika

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

9. Valitusosoitus

10. Välttämättömät tiedot kyselymme kannalta

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

14. Tietosuojavastaava

1. Rekisterinpitäjä

Intersport Finland Oy / Budget Sport (jäljempänä ”Järjestäjä”) Malminkartanonkuja 4 00390 Helsinki Tämän palvelun osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön osoitteeseen asiakaspalvelu@budgetsport.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietojasi osallistuessasi arvontaan: Nimi ja sähköpostiosoite.

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Arvontaa varten antamiasi henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi, voittajien kontaktoimiseksi ja palkintojen toimittamiseksi. Arvontaan osallistuessasi tietojesi käsittely perustuu suostumukseen.

4. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme seuraavasti:

• Arvontaan osallistuneiden henkilötiedot poistetaan pääpalkinnon arpomisen jälkeen.

• Arvonnassa voittaneiden henkilötietoja säilytämme osana kirjanpidon tositeaineistoa kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@budgetsport.fi

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Voit lähettää meille sähköpostilla pyynnön yllä mainittuun osoitteeseen tai lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaisen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu

• tietotekniikkapalveluiden tuottaja

• viestintä- ja markkinointipalveluiden tuottaja

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita

Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal- content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

9. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

10. Välttämättömät tiedot kyselymme kannalta

Jotta voisimme olla yhteydessä sinuun voittaessasi arvonnassa, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietojasi. Tällaisia tietoja ovat nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml.profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon kuten profilointiin.

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin.

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Emme ole hankkineet tietojasi muualta.

14. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa.

 

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@kesko.fi.