TIETOSUOJASELOSTE 

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Budget Sport –ketjun palveluissa.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Rekisterinpitäjä

 2. Mitä tietoja käsittelemme?

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

4. Säilytysaika

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

9. Valitusosoitus

10. Välttämättömät tiedot Budget Sport–ketjun palveluiden kannalta

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

14. Tietosuojavastaava

 
1. Rekisterinpitäjä

Intersport Finland Oy, HelsinkiY-tunnus 1648871-7Malminkartanonkuja 4, 00390 Helsinki

Tämän palvelun osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä Heikki Seppäseen osoitteesssa heikki.seppanen@budgetsport.fi tai postillaHeikki Seppänen, Malminkartanonkuja 4, 00390 Helsinki.

 

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietojasi:
• Nimi ja yhteystiedot 
   o Osoite
   o Puhelinnumero
   o Sähköpostiosoite
• Asiakkaan tunnistetiedot 
   o Syntymäaika
   o Sukupuoli
   o Plussa-kortin numero
• Asiointikauppa 
• Antamasi suostumukset tai kiellot vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen. 
• Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, mm. asiakaspalautteet,  asiakaspalvelun puhelunauhoitteet, tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä sekä asiakkaan itsensä ilmoittamat kiinnostuksen kohteet 
• Verkko- ja mobiilipalveluihin rekisteröityminen, käyttäjätunnus- ja verkkoselailutiedot

 

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään? 

Budget Sport käsittelee henkilötietoja osana liiketoimintaa. Henkilötietoja käsitellään tuotteiden ja palveluiden ostamisessa, varaamisessa (Click&Collect) ja toimittamisessa, samoin kuin erilaisissa sopimus- ja markkinointitoimenpiteissä.

Esimerkiksi silloin, kun asiakas varaa tuotteen Budget Sportin verkkosivuilta noutaakseen sen valitsemastaan Budget Sport -kaupasta, tarvitsemme asiakkaalta nimen, sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinnumeron voidaksemme olla häneen yhteydessä tuotteen noutamisesta. Käsittelemme näitä henkilötietoja, jotta voimme täyttää asiakkaan ja Budget Sportin välisen sopimuksen tuotteen varaamisesta ja noudosta.

Markkinointia (osoitteellinen suoramarkkinointi) ja asiakassuhteen hoitoa (asiakaspalvelun palautteet) tehdään rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Käsittely on tarpeen Budget Sportin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Budget Sportilla on oikeutettu etu rekisterinpitäjänä varmistaa, että ketjuliiketoiminnan asiakkaat saavat laadukasta palvelua kaikissa Budget Sport - kaupoissa. Budget Sport kehittää kauppojen tuote- ja palveluvalikoimaa asiakastietojen analytiikan avulla ja pyrkii varmistamaan, että asiakkaille on tarjolla heille kulloinkin tarpeellisia tuotteita ja palveluita yhtenäisen ketjukonseptin mukaisesti.

Mikäli kuluttaja haluaa vastaanottaa sähköistä markkinointia (johon vaaditaan ennakkosuostumus), on Budget Sportilla henkilön suostumus käsitellä henkilötietoja.

 

4. Säilytysaika

Budget Sport säilyttää asiakkuuteen liittyviä tietoja niin kauan kuin asiakkuussuhde on aktiivinen. Ostohistoriaa sisältävän asiakkuussuhteen loppuessa tietoja säilytetään viisi  vuotta asiakkuussuhteen loppumisen jälkeen.Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytetään kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan.  Asiakastiliin liitetyn sähköisen markkinointiluvan asiakastietoja säilytetään kaksi  vuotta suostumuksen peruuttamisesta tai kiellon asettamisesta tai kaksi  vuotta tilin passiivisuudesta.Kuluttajien asiakaspalautteita ja muita kuluttajien ja / tai asiakkaiden erikseen pyytämiä tai antamia tietoja säilytetään kuusi kuukautta siitä, kun asiakaspalvelutoimenpide on päätetty. Verkkoselailutietoa säilytetään kuusi kuukautta.

 

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen silloin kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. 


Voit peruuttaa antamasi suostumuksen jokaisen sähköisen markkinointikirjeen alaosassa olevan linkin kautta tai osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja. Ongelmatapauksissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme https://www.budgetsport.fi/asiakaspalvelu/ota-yhteytta/

 

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten. Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

 

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa.

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Näihin pyyntöihin vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden. 

 

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluvat:

• Tietotekniikkapalveluiden tuottajat
• Logistiikka- ja kuljetuspalveluiden tuottajat 
• Asiakaspalvelujen tuottajat 
• Mobiili- ja verkkokauppapalveluiden tuottajat 

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.


Budget Sport voi luovuttaa tietoja samaan konserniin tai Keskon ketjuliiketoimintaan kuuluville toisille yrityksille markkinointitarkoituksiin.
Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

 

9. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

10. Välttämättömät tiedot Budget Sport –ketjun palveluiden kannalta

Jotta voisimme tarjota sinulle tuotteita ja palveluita, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi ja yhteystiedot. 
Suostumus sähköiseen markkinointiin ei ole välttämätön tieto, mutta ilman suostumusta emme voi toimittaa sähköistä ja yleensä kohdennettua suoramarkkinointia.

 

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Emme thee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia henkilötietoihin liittyen.

 

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten. 

 

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Vastaanotamme tietojasi Keskon ketjuliiketoimintaan kuuluvilta yrityksiltä. Päivitämme osoitetietojasi K-Plussa-rekisterin kautta, jos olet ilmoittanut meille K-Plussa-korttinumerosi.

 

14. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa.Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@kesko.fi